Аймақты таңдаңыз
Қазақша
Русский
Тіркелу Кіру
Мемлекеттік қызметтердің бірыңғай порталы
Mektep SmartNation - жалпы орта білім беру саласында мемлекеттік қызметтерді алуға арналған бірыңғай портал*, орта білім беру ұйымдарының жалпыға қол жетімді тізілімі және мектепті басқару жүйесі.
Статистика
47 582

түскен
өтініштер
саны

47 129

мектепке түскен балалар саны

923

автоматтандыруға қосылған мектептер саны

Әлеуметтік желілерде бізге жазылыңыз
Пайдаланушылардың пікірлері
Құрметті пайдаланушылар!
Біздің платформаны пайдаланғандарыңыз үшін рахмет, біздің команда сіздердің сенімдеріңізді бағалайды! 1 қыркүйекке дейінгі мерзімде 2021 жылға шарт жасасу қажеттігі туралы естеріңізге саламыз. Шарт жасалмаған жағдайда SmartNation командасы қызмет көрсетуді тоқтатуға және білім беру платформаларына қолжетімділікті шектеуге мәжбүр болады. Шарт жасасу мәселелері бойынша
+7 (727) 339 44 57 телефонына қоңырау шала аласыздар.
Құрметпен, SmartNation тобы!

Дорогие пользователи!
Благодарим, что используете нашу платформу, наша команда ценит ваше доверие! Напоминаем о необходимости заключения договора на 2021 год в срок до 1 сентября. В случае не заключения договора команда SmartNation будет вынуждена прекратить оказание услуг и ограничить доступ к образовательным платформам. По вопросам заключения договоров вы можете позвонить по телефону
+7 (727) 339 44 57.
С уважением, команда SmartNation!