Аймақты таңдаңыз
Қазақша
Русский
Тіркелу Кіру
Мемлекеттік қызметтердің бірыңғай порталы
Mektep SmartNation - жалпы орта білім беру саласында мемлекеттік қызметтерді алуға арналған бірыңғай портал*, орта білім беру ұйымдарының жалпыға қол жетімді тізілімі және мектепті басқару жүйесі.
Статистика
47 832

түскен
өтініштер
саны

47 173

мектепке түскен балалар саны

917

автоматтандыруға қосылған мектептер саны

Әлеуметтік желілерде бізге жазылыңыз
Пайдаланушылардың пікірлері
Құрметті пайдаланушылар!
Біздің платформаны пайдаланғандарыңыз үшін рахмет, біздің команда сіздердің сенімдеріңізді бағалайды! 14 наурызға дейінгі мерзімде 2021 жылға шарт жасасу қажеттігі туралы естеріңізге саламыз. Шарт жасалмаған жағдайда SmartNation командасы қызмет көрсетуді тоқтатуға және білім беру платформаларына қолжетімділікті шектеуге мәжбүр болады. Шарт жасасу мәселелері бойынша
+7 (771) 375 79 36 телефонына қоңырау шала аласыздар.
Құрметпен, SmartNation тобы!

Дорогие пользователи!
Благодарим, что используете нашу платформу, наша команда ценит ваше доверие! Напоминаем о необходимости заключения договора на 2021 год в срок до 14 марта. В случае не заключения договора команда SmartNation будет вынуждена прекратить оказание услуг и ограничить доступ к образовательным платформам. По вопросам заключения договоров вы можете позвонить по телефону
+7 (771) 375 79 36.
С уважением, команда SmartNation!